Оптимизация на сайт. Какво е SEO?

Оптимизация на сайт и онлайн магазин. Какво е SEO?SEO e съкращение от Search Engine Optimization или иначе казано оптимизация на сайт за търсачки. Това е процес, чрез който се постига по-предно позициониране на един уеб сайт по определени думи или словосъчетания в резултатите от търсене.

За да подреди уеб сайтовете на страницата си с резултати (SERP), всяка търсачка използва собствен алгоритъм. Повече информация за работата на търсачките може да намерите в публикацията ни „Как работят търсачките“.

Факторите, според които се подреждат сайтовете, могат условно да бъдат разделени на вътрешни (on-page) и външни (off-page).
On-page фактори за оптимизацията на уеб сайт са всички неща, които се случват вътре в сайта. Това са техническите аспекти на сайта, скоростта на зареждане, структурата, съдържанието, връзки между страниците. On-page SEO факторите имат по-голяма тежест за SEO, а добрата новина е, че върху тях имаме пряк контрол.

Off-page са външните факторите (могат да се нарекат и косвени), които влияят върху класирането на уеб сайта в резултатите от търсене. Такива фактори са линковете (връзките), които има един уеб сайт от други сайтове, популярността му в социални мрежи, времето, което прекарват потребителите на страниците му, конкуренцията и др.

Като всеки отговорен собственик на уеб сайт, вероятно и Вие си задавате въпроса как да привлечете повече посетители? Ако имате магазин на ъгъла ще трябва да привлечете вниманието на минувачите, за да влязат, а какво ще правите ако магазинът Ви е в интернет? Почти същото е.

Все още ни се случва да отговаряме на въпроса: „Защо ми е необходимо SEO, нали вече имам сайт?“. Има голяма разлика между това, да имате уеб сайт и това, той да „води“ клиентите при Вас. Ако имате телефонен номер и никой не го знае, няма как да очаквате някой да Ви се обади, нали? Същото се отнася и за уеб сайтовете. Тук идва ролята на SEO.

В борбата за по-добро класиране в никакъв случай не трябва да се търси бързият резултат чрез използване на непозволени практики (Black Hat). Целта на търсещите машини е да организират огромното количество информация налично в мрежата и „евтините“ номера бързо се обръщат срещу всеки, който ги използва.

SEO е дългосрочна стратегия с устойчиви резултати. Дори и веднъж постигнати предни позиции в класирането на търсачките, оптимизацията на сайта не бива да спира. Един уеб сайт може да се сравни с жив организъм – трябва да се поддържа непрекъснато в добро състояние, защото ако се остави неподдържан – губи форма и няма как от него да очакваме да задържи предните си позиции.