Уеб сайт на съдия Владимир Вълков

Изградихме уеб сайта на съдия Владимир Вълков във връзка с кандидатурата му за изборен член на ВСС от квотата на съдиите.

https://vladimirvalkov.com/