Заявка за оптимизация на уеб сайт (SEO)

Разкажете ни подробно за уеб сайта, който желаете да оптимизираме. След като анализираме моментното му състояние и предоставената от Вас информация, ще можем да Ви представим конкретен план за подобряване на позициите на сайта в резултатите от търсене.

  Вашето име *

  Вашият Email *

  Вашият телефонен номер *

  URL адрес на сайта *

  Кой е собственикът на сайта - име на физическо или юридическо лице *

  Кой е основният Ви конкурент? Ако е повече от един, избройте ги отделени със запетая *

  Оптимизиран ли е сайтът в миналото? Използвали ли сте платени реклами? Моля, опишете *

  Избройте ключовите думи и/или словосъчетания, за които искате да подобрите класирането на сайта си, отделени със запетая *

  Кои социални мрежи използвате?

  FacebookTwitterGoogle+YouTubePinterestДруги

  Разполагате ли с екип, който да направи нужните промени по сайта? *

  ДаНе

  Какъв е Вашият месечен бюджет за SEO *

  Друга информация


  * Задължителни полета