Заявка за оптимизация на уеб сайт (SEO)

Разкажете ни подробно за уеб сайта, който желаете да оптимизираме. След като анализираме моментното му състояние и предоставената от Вас информация, ще можем да Ви представим конкретен план за подобряване на позициите на сайта в резултатите от търсене.

Вашето име *

Вашият Email *

Вашият телефонен номер *

URL адрес на сайта *

Кой е собственикът на сайта - име на физическо или юридическо лице *

Кой е основният Ви конкурент? Ако е повече от един, избройте ги отделени със запетая *

Оптимизиран ли е сайтът в миналото? Използвали ли сте платени реклами? Моля, опишете *

Избройте ключовите думи и/или словосъчетания, за които искате да подобрите класирането на сайта си, отделени със запетая *

Кои социални мрежи използвате?
FacebookTwitterGoogle+YouTubePinterestДруги

Разполагате ли с екип, който да направи нужните промени по сайта? *
ДаНе

Какъв е Вашият месечен бюджет за SEO *

Друга информация


* Задължителни полета